ett blommigt och psykadeliskt paket kommer lastat.idag fick jag ett efterlängtat paket från England.
den innehöll en klänning jag köpte på Ebay för ett litet tag sedan
och dessutom hade säljaren gjort en bland-cd till mig. psykadelisk pop/rock från 60-talet.
åh! ♥

ni får inte ser mer av klänningen förrän imorgon, då den blir min Nyårsklänning.
nu ska jag umgås med Moa och våra två vänner som kommit att stanna över nyår.


today I've got a package from England.
it was a dress I bought on Ebay a little while ago
and the seller gave me also a CD with random 60s psychedelic pop/rock.
oh! ♥

you will see the rest of my dress tomorrow, because it will be my New Year's dress.
now I will hang-out with the person I live with and two friends that came with
the train this evening.
nyårslöften, eller vad man nu kan kalla dem.

precis som min vän Emma har jag funderat en hel del kring nyårslöften och sånt.
jag är också skeptisk och tycker att folk oftast tyvärr sätter upp mål som snarare
kan ge en ångest än hopp att klara av. men den senaste tiden har jag funderat
över mål jag skulle vilja uppnå, så man kan väl kalla dem för nyårslöften antar jag.
när jag ändå har funderat över dem.


få bättre kontroll på ekonomin. för mig har det gått ok med allt som har med hyra,
räkningar och matpengar att göra. men nästa år tänkte jag att det skulle gå jättebra.
det har varit ganska svårt att vänja sig vid att inte bo hemma längre. jag ska lära mig att spara!

inte underskatta mig själv, vad det än handlar om. det där är jag riktigt bra på,
att tänka att jag inte kommer klara det eller det. nu är det stopp för sånt!

lära mig en massa vegetariska maträtter.

få bukt på mina sömntider. jag fullkomligt älskar att vakna någorlunda tidigt,
vara utvilad och känna att man har många många timmar på dygnet kvar.
men samtidigt är jag alldeles för bra på att vara uppe lite för sent om nätterna.

försöka att äta choklad bara på helger. choklad är det godaste jag vet och
den senaste tiden har jag ätit det lite väl ofta kanske.
dessutom är det dumt om jag skulle lyckas tröttna på choklad!

försöka hitta inspiration till fotoidéer. nu är min systemkamera visserligen sönder,
men i alla fall. jag har verkligen noll inspiration till fotoidéer, vilket jag tycker är sorgligt.
fotografering är ju min största passion.
vad har ni för nyårslöften om ni har funderat ut några
?

just like my friend Emma, I've thought a lot about New Year's resolutions and stuff.
I'm also skeptical and think that people often, unfortunately, sets up goals that
rather may give you anxiety than hope to success. but recently I've thought about
goals I would like to achieve, so you may call them New Year's resolutions, I guess.
because I've already thought about them.


get better control of my economy. for me it has gone ok with everything associated with hiring,
bills and money to food. but next year I thought it would go great.
it has been quite difficult to get used to not living at home anymore. I will learn to save!

not underestimate myself, whatever it is about. I'm really good with that,
to think that I can't to that or that. now that will stop!

learn to cook a lot of vegetarian food.

get control over my lack of sleeping. I absolutely love to wake up kind of early,
feel rested and feel that you've got many many hours left of the day.

try to eat chocolate only at weekends. chocolate is the best thing I know,
and Recently I've eaten it maybe little too often.
moreover, it's foolish if I could manage to get sick of chocolate!

try to find inspiration for photo ideas. now my big camera is broken, but anyway.
I really haven't any inspiration for photo ideas, which I think is sad.

because photographing is my biggest passion.


do you have any New Year's resolutions?
Askungens Syster.
jag har lånat en bok av Moa som heter Askungens Syster och den är helt fantastisk.
det är en seriebok innehållande två olika historier, två olika versioner av Askungen.
och då menar jag inte den gamla av Bröderna Grimms,
utan Disneys som är omöjlig att identifiera sig med.

åh vad jag älskar dessa två historier, de är roligare och bättre på alla sätt och vis!
ni kan köpa boken här för bara några guldpengar.