♀ The most important day of the year ♀
(Från 8 mars 2015)


Internationella Kvinnodagen alltså. En dag som INTE är till för gratulationer och presenter, utan en dag om historia och kamp. En dag att tänka på vad fruktansvärt många kvinnor har kämpat fram och för oss som lever idag. Som bokstavligen har vigt sitt liv för att nyare generationers rättigheter ska bli bättre. Att vi ska få leva ett drägligare och mer jämställt liv. Vi är verkligen inte där än, då kvinnor t.ex fortfarande tjänar mindre än män och i mycket större utsträckning utsätts för sexism. Patriarkatet existerar fortfarande. Och där kommer vi in, vi som lever idag. Idag är en dag då vi knyter våra nävar i luften sida vid sida för att fortsätta kampen. För våra föregångare, de som inte kan och för framtida generationer. Oavsett färgen på vår hud, sexualitet, kroppsfunktion och form, cis eller ej. Speciellt när en mäktig man i väst har klubbat igenom lagar som gör att vi backar i tiden.


Nu kör vi och they can't hold us down, som Aguilera och Lil Kim sjöng 03! Och kom ihåg: support your sisters, not just your cis-ters!

 

So it’s International Women's Day. A day that’s NOT for congratulations and gifts, but a day of history and fight. A day to think about what a lot of women have fought for, for us today. Who have literally devoted their life to newer generations for our rights to get better. That we will live a more tolerable and more equal life. We are certainly not there yet, when women still earn less than men and in a much greater extent experience sexism for example. Patriarchy still exist. And that’s were we come in, we who are alive today. Today is a day when we tie our fists in the air side by side to continue the fight. For our predecessors, those who can’t, and for future generations. No matter the color of our skin, sexuality, body function and form, cis or not. Especially when a powerful man in the west have signed laws that pushes us back in time. Let’s do this and they can’t hold us down, as Aguilera and Lil Kim sang ’03. And remember: support your sisters, not just your cis-ters!